חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מד

זהר

מד) ולבתר דאתחרב בי מקדשא, אתחשך נהורא, וסיהרא לא אתנהירת מן שמשא, ושמשא אסתלק מנה, ולא אתנהרא, ולית לך יומא, דלא שלטא ביה לווטין, וצערין וכאבין, כמה דאתמר.

פירוש הסולם

מד) ולבתר דאתחרב וכו': ולאחר שנחרב בית המקדש נחשך האור, והלבנה שהיא הנוקבא, אינה מאירה מן השמש, שהוא ז"א, והשמש נסתלק ממנה ואינו מאיר. ואין לך יום שאינו שולט בו קללות וצער ומכאובים, כמו שלמדנו.