חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מג

זהר

מג) ובזמנא דהוה בי מקדשא קיים, ישראל הוו משתדלין בקורבנין ועלוון, ופולחנין דהוו עבדין, כהני וליואי וישראלי, בגין לקשרא קשרין דלאנהרא נהורין.

פירוש הסולם

מג) ובזמנא דהוה וכו': ובזמן שבית המקדש היה קיים. היו ישראל משתדלים בקרבנות ועולות ועבודות שהיו עובדים הכהנים הלוים והישראלים, כדי ליחד יחודים, ולהאיר האורות בנוקבא.