חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מג

זהר

מג) א"ר יצחק, מההוא עפרא ממש, דאתברי אדם הראשון, נסיב קב"ה, לאתבראה אלין שיתא, וקרא ליה שת, שיתא, הה"ד ויולד בדמותו כצלמו, מאותה העיסה, שנברא הגולם שלו, ועל כך נאמר, גלמי ראו עיניך, ועיינת בו, לעשות דדאמו ליה. ועל ספרך כלם יכתבו, מאן אינון, כלהו דלא נטרו, מאי דיהב קודשא בריך הוא לון, ואתטרדו מן עלמא.

פירוש הסולם

מג) אמר ר' יצחק וכו': אר"י מאותו העפר ממש שנברא אדם הראשון לקח הקב"ה לברוא אלו ששה אנשים, וקרא לו שת שפירושו שתא. כלומר שקרא והזמין ששה אנשים, וזהו שכתוב ויולד בדמותו כצלמו, דהיינו מאותו הבצק שנברא הגולם שלו, ועל כך נאמר גלמי ראו עיניך, שפירושו, שעיינת לעשות דומים אליו. ועל ספרך כולם יכתבו, מי הם כולם. היינו שלא שמרו מה שנתן להם הקב"ה ונגרשו מן העולם.