חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מג

זהר

מג) והאי אור, אקרי אור לבושו. אור קדמאה, דאתלבש ביה הקב"ה. וההוא אור אתפשט בהוד והדר, ואיברי עלמא. דכתיב, הוד והדר לבשת כו' נוטה שמים כיריעה.מג) והאי אור, אקרי אור לבושו. אור קדמאה, דאתלבש ביה הקב"ה. וההוא אור אתפשט בהוד והדר, ואיברי עלמא. דכתיב, הוד והדר לבשת כו' נוטה שמים כיריעה.

פירוש הסולם

מג) והאי אור אקרי וכו': ואור זה, נקרא אור לבושו. שהוא האור הראשון שנתלבש בו הקב"ה. והאור ההוא נתפשט בהוד והדר, ונברא העולם. שכתוב, הוד והדר לבשת וגו'. נוטה שמים כיריעה.