חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מב

זהר

מב) באדרא עלאה, קיימין תלת גוונין. ואינון להטין גו שלהובא חדא, וההוא שלהובא נפקא מסטרא דדרום דאיהו ימינא. ואינון גוונין מתפרשן לתלת סטרין. חד סליק לעילא. וחד נחית לתתא. וחד דאתחזי, וגניז בשעתא דשמשא נהיר.

פירוש הסולם

מב) באדרא עלאה קיימין וכו': בחדר העליון, שהיא המלכות, נמצאים ג' צבעים, שהם נה"י, והם לוהטים תוך שלהבת אחת, שהיא הדינין הנמצאים במקום החזה, מכח עלית המלכות שמה, כי הת"ת הוא בינה דגוף, (כנ"ל ויגש י"א ד"ה ומכאן) ושלהבת ההיא יוצאת מצד דרום שהיא ימין, כלומר שיוצאת ממלכות הנמתקת בבינה הנמצאת בסוד נקודת החולם שבקו ימין, ואין שם שום דין ממלכות הבלתי נמתקת. ואינון גוונין מתפרשן וכו': ואלו הצבעים נפרשים לג' צדדים, אחד עולה למעלה. שמאיר ממטה למעלה והוא נצח. אחד יורד למטה. שמאיר ממעלה למטה, והוא הוד. (כנ"ל בראשית ב' דף ח' ד"ה ואמרו.) ואחד שנראה, ונגנז בעת שהשמש מאיר. והיינו הארת החכמה שבתוך החסדים המושפע מהיסוד, שאינה מאירה אלא בלילה שהיא שליטת הנוקבא, ולא ביום שהוא שליטת ז"א.