חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מב

זהר

מב) ואמר רבי שמלאי, כד ברא הקב"ה את עלמא, אעיל נהורא בנהורא, ואלביש דא בדא, וברא שמים. דכתיב, עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה.

פירוש הסולם

מב) ואמר רבי שמלאי וכו': ואר"ש, כשברא הקב"ה את העולם, הביא אור באור, והלבישם זה בזה, וברא השמים. שכתוב, עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה.