חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מא

תוכן

מא) ועתה יובן מ"ש רז"ל מ"ם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, כמבואר בדרושים, כי כשאימא בזווג ואינה יכולה להשפיע, כי (איוב י"ט כ"ו) מבשרי אחזה אלוה, ואז סותמת אורותיה, אז מ"ם וסמ"ך שהם בסוד בינה ותבונה, ובסוד יעקב וישראל, כי ד' עליונות דז"א שהם כחב"ד הם בסוד מ"ם והששה שהם חג"ת נה"י הם בסוד ס', ואינו בא השפע להם באותה שעה, כי אז מבחינת נ"ס בסוד שם מ"ה שהוא זעיר, וסוד ה"ס שהוא בנוקביה שעולין נ"ס, ורמוז זה בהיות שקבל משה הארה מצד אימא, בהיותה בזווג ס' על מ', ובהיות שלא יכלו ישראל לקבל נסתמו אורותיה, א"כ עתה מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדים, מצד ו"ה שהוא מ"ה, וה"ס. וכן ג"כ רמוז במסו"ה, מ"ה וה"ס ע"ה, והבן.