חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מא

זהר

מא) אמר ר' יהודה, בשעה שנשמת הצדיק רוצה לצאת, שמחה, והצדיק בטוח במיתתו, כדי לקבל שכרו, הה"ד וירא וירץ לקראתם, בשמחה, לקבל פניהם. מאי זה מקום, מפתח האהל, כדקא אמרן. וישתחו ארצה לגבי שכינה.

פירוש הסולם

מא) אמר ר' יהודה וכו': אר"י בשעה שנשמת הצדיק רוצה לצאת מהגוף, היא שמחה מפני שהצדיק בטוח עם מיתתו, כי יקבל את שכרו. וזהו שכתוב וירא וירץ לקראתם, היינו כנגד ג' המלאכים שבאו עם השכינה לקבל נשמתו (כנ"ל אות ל') בשמחה לקבל פניהם של המלאכים. מאי זה מקום מקבל פניהם, מפתח האהל כמו שאמרנו (לעיל אות כ"ז). וישתחו ארצה. אל השכינה כלומר, הנשמה השתחוה אל השכינה שבאה אצלה. והשכינה נקראת ארץ, כנודע.