חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות מא

זהר

מא) רבי רחומאי אומר, מציון הושתת העולם. דכתיב, מזמור לאסף אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו. וכתיב בתריה, מציון מכלל יופי אלהים הופיע.

פירוש הסולם

מא) רבי רחומאי אומר וכו': רר"א, מציון הושתת העולם, שכתוב, מזמור לאסף אל אלקים ה' דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו. וכתוב אחריו, מציון מכלל יופי אלקים הופיע.