חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ל

זהר

ל) אתפשיטו אילין חמש סמכין לתתא, וקיימא עלייהו כדין. וכד אתנהירת בכולהו, כדין נפקין מינה ה' נהורין אחרנין, משתנין ולא משתנין, ימינא ושמאלא.

פירוש הסולם

ל) אתפשיטו אלין חמש וכו': עתה מבאר ג' בחינות ישסו"ת הנ"ל (באות כ"ז) כסדרן. ואומר, מתפשטים אלו חמש סומכים למטה, דהיינו לישסו"ת הב', ובחינה ראשונה דישסו"ת עומדת עליהם אז, דהיינו שמתלבשת בהם. וכשבחינה הב' דישסו"ת מאירה מכל האורות, דהיינו אחר שמשתלמת בעיבור יניקה מוחין דפנים, אז יוצאים ממנה ה' אורות אחרים, שהם בחינה הג' דישסו"ת, שהם משתנים ואינם משתנים, ימין ושמאל. פירוש. שיש בהם ימין ושמאל, שהימין הוא אור חסדים שאינו משתנה לעולם, וכשם שהוא למעלה כך הוא בסוף המדרגות למטה. והשמאל ה"ס אור החכמה, המתגלה בישסו"ת הג' הזה ולא בב' בחינות ישסו"ת הקודמים, כנ"ל באו"א (באות י"ז) שאור זה משתנה, כי הוא צריך להתלבשות החסדים, וכשאין לו חסדים הוא נעשה חשך. ומטרם שיוצא קו האמצעי המייחד השמאל עם הימין לקבל חסדים נמצא שקו השמאל הוא חשך. וזהו שרצה להשמיענו כאן.