חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ל

זהר

ל) כיון דנטלין תרין דגלים, מה כתיב. ונסע אהל מועד מחנה הלוים וגו'. ולבתר, אינון תרין אחרנין ד' משריין אינון לד' סטרי עלמא, ואשתכחו תריסר. אוף הכי לתתא כגוונא דלעילא.

פירוש הסולם

ל) כיון דנטלין תרין וכו': כיון שנסעו ב' דגלים, של יהודה ושל ראובן, מה כתוב, ונסע אהל מועד מחנה הלוים וגו'. ולאחר כך אלו שני דגלים אחרים, של אפרים ושל דן, שהם ד' מחנות לד' רוחות העולם, מזרח דרום מערב צפון. ונמצאים י"ג. כי כל דגל כולל ג' שבטים, כי למטה הוא גם כן כמו למעלה. במלכות (כמ"ש באות כ"ז).