חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ל

זהר

ל) וכמה מלאכין סלקין עמה, דאתקריאו אזני ה', דממנן על קלין דצלותין, ועל שיחת בני האדם, למשמע צלותין.

פירוש מעלות הסולם

ל) וכמה מלאכין סלקין וכו': וכמה מלאכים עולים עמה, שנקראים אזני ה׳ שהם בסוד ספירת בינה הנקראת אזן. שהם ממונים על קולות התפלה, ועל שיחות בני אדם, לשמוע ולקבל התפלות.