חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לט

תוכן

לט) ענין קרני ההוד שקבל מרע"ה, וענין שיורי הקולמוס מן הדיו שהעביר על פניו. ונודע מהו הקולמוס והדיו וכתיבה, האיש משה ענו כתוב, והוא הוא שיורי הקולמוס, ומשם קבל התורה. ודרוש אחר אומר, שמשה קבל מצד אימא, בהיותה בזווג עם בעלה בבחינת סמ"ך, ויעקב קבל מאימא, בהיותה רביעה על בנין בסוד מ"ם. א"כ נראה, כשקיבל האור היה ביסוד סמ"ך על מ"ם, בסוד ו"ד מיו"ד שבחכמה, ו' על ד' בזווג, והאור שקיבל היה גדול, ובהיות שחטאו ישראל כשירד, לא יכלו לקבל אותה הארה עד שנתן על פניו מסוה.