חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לח

תוכן

לח) ראיתי למורי זלה"ה, שהיה נוהג לומר בריך שמיה, הנזכר בזוהר פרשת ויקהל, כשהיו מוציאין הספר תורה בשבת מהיכל בשחרית, עיין בשער קריאת התורה, גם כשהיה עולה לתורה בשבת, היה תמיד ששי.