חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לח

תוכן

לח) ג"כ אמר הרב זלה"ה דבר קרוב לזה, והוא, כשמסתלקים הכלים של תבונה ויש"ס מז"א, מאיר לו בחינת הצלם שאמרנו במקום אחר, בסוד מ"ם וסמ"ך שבלוחות. בנס היו עומדים, מ"ם הם זו"ן, בנ"ס, הוא בחינת הצלם הנקרא נ"ס. וז"א, פעמים מקבל מתבונה הנקראת מ"ם, אמנם בשבת מקבל מן ס' שהוא בינה, לא שנכנסים בתוכו הפרקים עצמם, אלא אור הפנימי יורד תוך הכלים של תבונה. והענין, כי ביו"ד של חכמה יש ו"ד, ו' הוא בחינת יסוד, והד' הוא בחינת העטרה, כשנכנס היסוד תוך הבינה וסותם אור החכמה, ונקרא ס'. והד' נכנסה תוך תבונה ונעשה מ', והצלם נק' מסו"ה, וכשמקבל ז"א האור של הס', אז הצלם נכנס תוך ז"א בין הזרועות. ומרע"ה גרם לבא מוחין מחודשים מן הס', ובחינת הצלם ירד על פניו, במקום יסוד של אבא שבין הזרועות.