חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לח

זהר

לח) אורייתא דבכתב דאיהי לימינא, עליה אתמר ובני ישראל יוצאים ביד רמה. ודא עמודא דאמצעיתא, דאיהו אורייתא דאתייהיב מימינא, דתמן חכמה.

פירוש מעלות הסולם

לח) אורייתא דבכתב דאיהי וכו׳: תורה שבכתב, שהיא לימין, עליה נאמר ובני ישראל יוצאים ביד רמה, וזה עמוד האמצעי היינו ז״א שהוא תורה שניתנה מימין, כמ״ש מימינו אש דת למו, ששם חכמה, היינו המוחין דאו״א עלאין, שה״ס חכמה דימין.