חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לז

זהר

לז) ולעילא מכלהו יד כותבת. ולתתא מכלהו יד חותמת. הה״ד ביד כל אדם יחתום. יד כותבת אורייתא דבכתב, דאיהי לימינא. יד חותמת, אורייתא דבע״פ, דאיהי לשמאלא.

פירוש מעלות הסולם

לז) ולעילא מכלהו יד וכו׳: ולמעלה מכל ספירות ז״א, יד כותבת היינו בינה. ולמטה מכלם יד חותמת היינו מלכות. ז״ש ביד כל אדם יחתום. יד כותבת תורה שבכתב, שהיא לימין. (כמו שיתבאר להלן) יד חותמת, תורה שבעל פה, שהיא לשמאל.