חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לו

תוכן

לו) ענין קירון עור פניו של משה. כבר ביארנו שיסוד אבא שבתוך ז"א יש לו ה' בחינות. א' בדעת, וא' בין הזרועות, וא' כשמתגלה, וא' העטרה, וא' ההבל היוצא. ואלו הג' בחינות שהם בגילוי והעטרה נק' יסוד. אמנם מה שבין הזרועות ובדעת, הם מקום התפוח שיש באשה כמו שיש באיש. ואלו ג' בחינות הגלויים השיג יעקב, וזהו יעקב מלבר, שיצא ובקע האור של יסוד הגלוי לחוץ ליעקב כנז' בדרושים, אמנם משה השיג ליסוד הסתום בתוך אימא, וז"ס משה מלגאו.