חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לו

זהר

לו) דמאן דירית ברתא דמלכא מלכות, לא זכי לה, אלא ברא דמלכא, דאתקרי בני בכורי ישראל, דמסטרא דא אתקריאו ישראל בנין לקב"ה, הה"ד בנים אתם ליי' אלהיכם, ומלכות דא דאצילות.

פירוש הסולם

לו) דמאן דירית ברתא וכו': כי מי שיורש את בת המלך, שהיא מלכות, אינו זוכה בה אלא אם כן שהוא בן מלך, שנקרא בני בכורי ישראל, שמצד זה, נקראים ישראל בנים אל הקב"ה. ז"ש, בנים אתם לה' אלקיכם. וזו היא מלכות דאצילות.