חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לו

זהר

לו) עד דגרים שעתא, וקמו נדב ואביהוא וערבבו חדוותא דכלא. ואשתכח רוגזא בעלמא, הה״ד, וירא כבוד יי׳ אל כל העם, מיד ויקחו שני בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו וגו׳.

פירוש הסולם

לו) עד דגרים שעתא וכו׳: עד שגרמה השעה, וקמו נדב ואביהוא וערבו שמחת הכל, ונעשה כעס בעולם, ז״ש וירא כבוד ה׳ אל העם. מיד, ויקחו שני בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו וגו'.