חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לה

זהר

לה) וע"ד אשתכח יחודא בהאי, ימינא ושמאלא ואמצעיתא, כלא איהו חד. וע"ד אתעביד חד פשיטו, ואקרי אחד, ולא תשכח בר פשיטו חד בלחודוי, ודא הוא חד.

פירוש הסולם

לה) וע"ד אשתכח יחודא וכו': וע"כ נמצא יחוד בו' הזו, בימין שמאל ואמצע, שהאמצע הוא משה והימין אהרן, והשמאל הלוים, והכל הוא אחד. וע"כ נעשה התפשטות אחת ונקרא אחד, ולא תמצא בהו', רק התפשטות אחת לבד, דהיינו קו אחד, וזהו סוד, אחד.