חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לה

זהר

לה) עאלת את ו אמרה קמיה :רבון עלמא, ניחא קמך למברי בי עלמא, דאנא את משמך. אמר לה: ואו, אנת וה, די לכון דאתון אתוון דשמי, דאתון ברזא דשמי, וחקיקין וגליפין בשמי, ולא אברי בכו עלמא.

פירוש הסולם

לה) עאלת אות ו' וכו' : נכנסה אות ו'. אמרה לפניו : רבון העולם, טוב לפניך לברוא בי את העולם, שאני אות משמך הויה. אמר לה: וא"ו, את וה' די לכן, שאתן אותיות משמי, הויה, שאתן בסוד שמי, וחקוקות ומפותחות בשמי, לא אברא בכן את העולם.
פירוש, כי אע"פ דכבר בקשה זאת הי' לעיל ונדחית, אעפ"כ חשבה הו' שהי' נדחית מטעם קומתה הגבוהה יותר מדאי, וטענה הו' שיברא העולם במדתה, דהיינו בקומת ו"ה שבשם שהיא מוחין דאמא.
אמר לה: ואו, אנת וה', די לכון דאתון אתוון דשמי וכו' : השיב להן אותה התשובה שהשיב לי' לעיל, ע"ש, כי הגביל גם אותה, בסוד שאמר לה די ואל תתפשטו רק לבחי' הש', כדי שלא תאחזנה בכן הקליפות וע"כ אינכן ראויות למברי בכו עלמא. כי גם אתן צריכות שמירה מהקליפות.