חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לה

זהר

לה) וכמה מלאכין סלקין עמה, דאתקריאו מארי דידין. דאתמר בהון, וידי אדם מתחת כנפיהם. וכמה מארי דגופא סלקין עמה, דאתמר בהון וגויתו כתרשיש. וכמה מארי דברית סלקין עמה, דאתמר בהון כמראה הקשת ואינון מארי דאותות. וכמה מארי דרגלין סלקין עמה. דאתמר בהון ורגליהם רגל ישרה.

פירוש מעלות הסולם

לה) וכמה מלאכין סלקין וכו': וכמה מלאכים עולים עמה, שנקראים בעלי הידים היינו חסד וגבורה, שנאמר בהם וידי אדם מתחת כנפיהם. וכמה מלאכים שנקראים בעלי הגוף היינו תפארת, עולים עמה, שנאמר בהם, וגויתו כתרשיש. וכמה מלאכים שנקראים בעלי הברית היינו יסוד, עולים עמה, שנאמר בהם כמראה הקשת. והם בעלי האותות, בסוד אות ברית קודש. וכמה מלאכים שנקראים בעלי הרגלים היינו נצח הוד, עולים עמה, שנאמר בהם ורגליהם רגל ישרה.