חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לד

זהר

לד) מהכא אשתכחו רתיכין, דסלקין על את ה"א מתתא לעילא, כ"ה רתיכין. ורזא דא, יברכו כ"ה מתתא לעילא.

פירוש הסולם

לד) מהכא אשתכחו רתיכין וכו': מכאן נמצאים מרכבות, שעולות לאות ה' ממטה למעלה, שהם כ"ה מרכבות. כי ה' סומכים הם ה' מרכבות, וכלולות זו מזו, שכל סומך כלול מה' מרכבות והם כ"ה מרכבות. וז"ס שכתוב יברכוכה, שהיא אותיות יברכו כה, דהיינו כ"ה מרכבות ממטה למעלה.