חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לד

זהר

לד) אבל אהרן, דהא לא קביל עונשא מצלותא דמשה, דכתיב ובאהרן התאנף יי׳ וגו'. וכתיב ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההיא, ועד כען חובא הוה תלי, כתיב ועגל בן בקר לחטאת, לחטאת ודאי, בגין דיכפר חוביה, ויתדכי וישתלים בכלא.

פירוש הסולם

לד) אבל אהרן דהא וכו׳: אבל אהרן שלא קבל עונש על חטא העגל מחמת תפלתו של משה, שכתוב, ובאהרן התאנף ה׳ וגו'. וכתוב, ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההיא. ועד עתה היה העון תלוי, ע״כ כתוב, ועגל בן בקר לחטאת, לחטאת ודאי, כדי שיתכפר עונו ויטהר, ויהיה נשלם לגמרי.