חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לג

זהר

לג) וכלהו רתיכין, כלהו כלילן כל רתיכא ורתיכא בנהורא חד, וכל נהורא ונהורא אתכליל באינון סמכין, וכל סמכא וסמכא אתכליל באת ה"א. והאי את ה"א אתכליל באינון תשע סמכין. וכל חד וחד אתכליל באת יו"ד נקודה עילאה קדמאה, למהוי כלא חד.

פירוש הסולם

לג) וכלהו רתיכין כלהו וכו': עתה מבאר סדר יחוד המדרגות זו בזו. וכל המרכבות כולם כלולים כל מרכבה ומרכבה באור אחד, שכל אחד מד' אורות שבג' קוין ומלכות המקבלתם, כולל בתוכו מרכבה אחת (כנ"ל בדבור הסמוך) וכל אור ואור נכלל באלו ה' סומכים, שהם כח"ב תו"מ של הה', וכל סומך וסומך שבהם נכללים באות ה', כי המה הספירות שלה, ואות ה' זו שה"ס ישסו"ת הכולל, כנ"ל, נכללת באלו תשעה סומכים, שהם בחינה הג' של אות הי' (כנ"ל אות י"ז) וכל אחד ואחד מאלו הסומכים נכלל באות י', שהיא נקודה עליונה הראשונה, דהיינו או"א הנכללים בא"א הנקרא הנקודה העליונה הראשונה. כדי שיהיו כולם אחד. כי כולם תולים ומתיחדים באו"א, ואו"א בא"א, ואז כל פרצופי אצילות נעשים אחד.