חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לג

זהר

לג) ומן ה' תלייא דרום וצפון, וההוא דבינייהו, י' מזרח ל י"ה דרום וצפון תלייאן ביה. ו' באמצעיתא. ודא הוא בן דכר. בג"כ איהו בין צפון לדרום. וע"ד תנינן, מאן דיהיב מטתו בין צפון לדרום, הויין ליה בנים זכרים. דהאי בן דכר איהו בין צפון לדרום. ה' עלאה בה תליא צפון ודרום, ובן דכר בינייהו, ברזא דיו"ה. ה' בתראה מערב.

פירוש הסולם

לג) ומן ה' תלייא וכו': ומן ה' תלויה דרום וצפון ואותו שביניהם, שהוא קו האמצעי המיחדם. י' מזרח. י"ה, דרום וצפון תלוים בהם, דרום מן י', וצפון מן ה', ו' באמצע, המיחדם. וזה הוא בן זכר, דהיינו ת"ת שהוא בן י"ה, משום זה הוא בין צפון לדרום. וע"כ למדנו, מי שנותן מטתו בין צפון לדרום יהיו לו בנים זכרים. כי בן זכר הזה שהוא ת"ת, הוא בין צפון לדרום, כי ה' עלאה, בינה, בה תלוים צפון ודרום, שהם ב' הקוין שבה, ובן הזכר שהוא ת"ת הוא ביניהם, המיחדם, בסוד יו"ה. אשר י' היא קו ימין, בדרום. ו' היא קו האמצעי, שימינו לדרום, ושמאלו לצפון. ה' היא קו שמאל, בצפון. ה' אחרונה דהויה, היא מערב. דהיינו מלכות.