חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לג

זהר

לג) וכמה מארי דקלין ודבורין דפומא סלקין עמה. דאתמר בהון, כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר.

פירוש מעלות הסולם

לג) וכמה מארי דקלין וכו': וכמה מלאכים, בעלי הקולות והדבורים של הפה, שה״ס מלכות דראש, וכוללת נצח הוד יסוד, שהם השפתים והלשון. עולים עמה. שנאמר בהם, כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר.