חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לב

זהר

לב) ואלין חמש, אינון ארבע, ואינון חמש לקביל חמש סמכין. ואינון ארבע לקביל ארבע סטרי עלמא. וכל חד וחד אית ליה רתיכא בלחודוי.

פירוש הסולם

לב) ואלין חמש אינון וכו': ואלו חמשה, הם ארבעה, כי הם חמשה, כנגד חמשה סומכים, שהם ה' הספירות תנהי"מ, והם ארבעה, כנגד ארבע רוחות העולם, שהם ג' הקוין ימין שמאל ואמצע, ומלכות המקבלת מהם, וכל אחד ואחד מאלו ד' האורות, יש לו מרכבה בפני עצמו. פירוש. כי אלו ד' האורות שבג' קוין ומלכות המקבלתם, הם סוד המרכבה, ומתוך שד' האורות כלולים זה מזה, ע"כ יש בכל אור, מרכבה בפני עצמו, דהיינו שכל אחד מהם כולל, ג' קוין ומלכות המקבלתם.