חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לב

זהר

לב) וכמה מלאכין סלקין עמה, דאתקריאו רוחין ואשין. דאתמר בהון עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט. דממנן על ריחא ותננא דקרבנין. ואינון מארי דחוטמא.

פירוש מעלות הסולם

לב) וכמה מלאכין סלקין וכו': וכמה מלאכים עולים עמה, שנקראים רוחות ואשים, הכלולים מימין ושמאל, שנאמר בהם עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט, שממונים על ריח ועשן של הקרבנות, והם נקראים בעלי החוטם, היינו ספירת תפארת דראש.