חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לא

תוכן

הבחן ד' הבחינות שברצון לקבל הוא רק אחר הצמצום
לא. אמנם צריך שתדע שענין ד' הבחינות הנ"ל שאנו מבחינים בהתפשטות א' היא רק אחר שנשתלשלו העולמות הימנה, אמנם כשנעריך ההתפשטות א' לבדה בטרם השתלשלה, דהיינו לפני הצמצום א', אז באמת אין שם כלל ד' צורות הנ"ל, אלא פועל שלם שהוא סוד אור א"ס ב"ה, ופעולה שלימה שהיא סוד המקום שנתמלא מאור א"ס ב"ה. דענין ד' הצורות נבחנות רק מתוך הצמצום, דבאשר שהפעולה הרגישה את עצמה בלתי שלימה, ממילא יש להבחין בה איזה צד היא החסרון, ואז נמצא לנו להבחין גם בפועל מאיזה צד לפעול את החסרון.
ונמצא יוצא מזה ד' הבחנות: ב' הבחנות בצורת הפועל, דהיינו אפשר ולא אפשר, שלא אפשר אינו מיוחד כלל לבחינת החסרון, רק מבחינת אפשר יש למצא בחינת החסרון בגדר הפועל, שהם מכונים חכמה ובינה כנ"ל. ועד"ז בפעולה דבלא אפשר וקמכוין אין עוד חסרון בפעולה, אלא רק באפשר וקמכוין כנ"ל, כי כל הריבוי אינו מיוחס אלא לנקודות החסרונות, ודו"ק.