חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לא

זהר

לא) מכאן ולהלאה, קיימא מלה לאסתמכא על רזא עילאה, ברזא דשמא קדישא, למהוי סתים דא בדא, ולאשתכללא רתיכא קדישא.

פירוש הסולם

לא) מכאן ולהלאה קיימא וכו': אחר שביאר שיוצאים ימין ושמאל ב' קוין, וקו השמאל משתנה מאור לחשך מחמת פירודו מן הימין, אומר, שמכאן והלאה, עומד הדבר להסתמך, דהיינו שקו השמאל עומד להתתקן, על סוד עליון בסוד השם הקדוש, דהיינו על סוד הו' של השם הקדוש, שה"ס קו האמצעי המיחד ימין ושמאל דישסו"ת, שהוא ה' של השם הקדוש, שיהיה סתום זה בזה, השמאל בימין, כלומר, שקו השמאל יהיה סתום מג"ר דחכמה מכח התלבשותו בחסדים דימין. (כמ"ש בפלפה"ס אות ל"ז) ותשתכלל על ידו המרכבה הקדושה.