חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות לא

זהר

לא) וכמה מלאכין סלקין עמה, דאתקריאו פני ה'. דאתמר בהון ודמות פניהם פני אדם וגו'. נהרין בכמה גוונין.

פירוש מעלות הסולם

לא) וכמה מלאכין סלקין וכו': וכמה מלאכים עולים עמה, שנקראים פני ה', היינו חסד וגבורה דראש, שה״ס תרין תפוחין קדישין, שנאמר בהם, ודמות פניהם פני אדם וגו', ומאירים בכמה גוונים, שהם לבן ואדום.