חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כ

זהר

כ) פתח ההוא סבא ואמר, יי' לי לא אירא מה יעשה לי אדם. יי' לי בעזרי וגו', טוב לחסות ביי' וגו'. כמה טבין ונעימין ויקירין ועלאין מלין דאורייתא, ואנא היכי אימא קמי רבנן, דלא שמענא מפומייהו עד השתא, אפילו מלה חדא. אבל אית לי למימר, דהא לית כסופא כלל למימר מלי…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה