חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כ

תוכן

כ) ישמח משה כו'. כבר נתבאר, ענין ביאור המלות האלו, למעלה בקבלת שבת בשדה, בפירוש מזמור שיר ליום השבת, וע"ש היטב. גם תכוין כונה אחרת והיא זאת, כי משה הוא בחינת ז"א, אשר עד עתה כל ההארות שקבל היה משלו, שהם בחי' המקיפים דצלם דאו"א, שנכנסו בו בבחי' פנימיות, ולכן אין לו בזה שמחה יתירה, אבל עתה אשר עלה במקום או"א עצמם כנזכר, אין זו מחלקו, רק מתנה גמורה חדשה, שנתנו לו אביו ואמו, ונעשית עתה המתנה ההיא, חלקו ממש, ויורש מקום אביו ואמו, ולכן עתה הוא שמח במתנה זו שנתנה לו לחלקו ממש, וזהו ישמח משה במתנת חלקו.