חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כ

תוכן

כ) ומדוע לא יראתם לדבר, כלומר, אחר שנבואתכם הוא מרחל, בסוד יראה עקב ענוה. ויחר אף ה' בם, מצד דיני חוטם ז"א, וירבו הדינים, אש"ת שא"ת, או ספחת, דרך הפה. וסוד ב' נשים אלו, הם ב' ימי ראש השנה בסוד הרת עולם, והם בסוד מנצפ"ך. והעליונה בסוד םןץפ"ך, ושכ"ה ניצוצות, גימטריא הר"ת עולם. והעליונה, סוד הצלם שזכה לה משה. והיא כלת משה, נקודה פנימית שמתלבשת זו בזו. בסוד, רחל מסרה סימניה ללאה, אלא שאחותה עיקר, כשבא באהל לאה, וכשבא באהל רחל היא עיקר, אבל ביהודה (בראשית ל') ותקנא רחל באחותה, כי לא היתה נכללת באחותה.