חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כ

תוכן

כ) וכאשר שאל מרע"ה הודיעני נא את דרכיך והראני נא את כבודך. היתה כונתו להשיג ולידע באלו הג' פנים שאינם נראים, והם נסתרים. והשיבו. לא תוכל לראות את פני, לפי שהם בשני סתרים, שנא' הסתר אסתר את פני, והם סוד ב"פ הפסק שבזה הפסוק, פסק א' בין רישא חוורא לע"ק, ופסק א' בין ע"ק לא"א, והם השני הויו"ת שבה הפסק, שהיה שואל מרע"ה, הרמוזים במלת כבוד"ך, כמנין ב' הויו"ת, ונאמר לו לא תוכל לראות את פני, שהם פנים שאינם נראים, אבל אעביר כל טובי על פניך, ר"ל בראש הג' שהוא א"א, שם אתגלה הארת הפנים שלו בארך אפים, שנאמר ה' אל רחום וחנון ארך אפים וכו'.