חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כ

זהר

כ) רבי חייא אמר כלא חד וכלהו מלה חדא אמרו, ודא עביד תולדות בעלמא, תולדות דעלמא מאן אינון, אלין נשמתהון דצדיקיא דאינון איבא דעובדוי דקב"ה.

פירוש הסולם

כ) ר' חייא וכו': ר"ח אמר, הכל אחד, וכולם דבר אחד אמרו, שזה עושה תולדות בעולם, דהיינו הצדיק. ושואל, מי הם תולדות העולם. ואומר, הם נשמות הצדיקים, שהם פרי מעשיו של הקב"ה.