חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כ

זהר

כ) רישא לסטר שמאלא חזקיא״ל רב ממנא, רב משריין לכל אינון דקיימי לתרעא דמשכנא, תחות שולטנותא דגבריא״ל. ועמיה מתתקנן בההוא תרעא, כל אינון משריין דתחות ידיה. וחד ממנא אתקם על תרעא לבר, וגזריא״ל שמיה. ועמיה י״ב ממנן דסחרין ליה תלת תלת לכל סטר לד׳ סטרין.

פירוש הסולם

כ) רישא לסטר שמאלא וכו׳: הראש לצד שמאל, המלכות, חזקיא״ל, ממונה עליון, עליון על המחנות, כל אלו העומדים בשער המשכן, שהוא המלכות, תחת ממשלתו של גבריא״ל. כי מיכאל מושל בימין המלכות, וגבריאל בשמאלה. ועמו מתתקנים בשער ההוא, כל אלו המחנות שמתחת ידו. וממונה אחד הוקם על השער מבחוץ ושמו גזריא״ל, ועמו י״ב ממונים המסבבים אותו ג׳ ג׳ לכל צד, לד׳ צדדים.
פירוש. כמ״ש לעיל (באות יוד) שהמרכבה הכוללת התחתונה ה״ס י״ב, שהם מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, שבכל אחד מהם ג׳ קוין חג״ת, שהם י״ב. ובפרטות יש י״ב בכל אחד, וי״ב דמיכאל כבר נתבאר לעיל, שעליהם מתנוצצות ד׳ אותיות יקר״א. וכאן מבאר י״ב שבגבריאל, שהם חו״ג תו״מ שבכל אחד חג״ת כמו במיכאל. (עי׳ לעיל אות י') ובתחילה מבאר המלכות שבגבריאל שבו ג׳ מלאכים חג״ת, שהם גבריאל, חזקיאל גזריאל. וגזריאל לבדו שהוא ת״ת שבסטר מלכות, כולל ג״כ י״ב. וז״ש, ועמו י״ב ממנן, וכו'.