חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כט

זהר

כט) כד נחתין, ולא ידיע ממאן נחתין, האי ה"א אתעטרת ברזא דאינון נ', ואינון פלאות, דאינון חמש סמכין לגווה. וכד אתעטרת ואתפשטת, אתהדרת מרזא דנו"ן, לגו רזא דה"א.

פירוש הסולם

כט) כד נחתין ולא וכו': כשה' ספירות של הה', יורדים מן העליון שלהם, שהוא ט' סומכים די', ולא ידוע ממי שיורדים, דהיינו שהם בקטנות, בו"ק בלי ראש, אז ה' הזו מתעטרת בסוד אלו הנ' ואלו הפלאות, שהם תנה"י שמחזה ולמטה דאו"א, (כנ"ל אות כ"ז) המלובשים בתוך הה', שהיא ישסו"ת. שאלו החמש סומכים, דהיינו ה' ספירות דגדלות שמחזה ולמעלה דישסו"ת, סומכים אותם בעת גדלות, (כמ"ש שם) אבל בעודן בקטנות הן נקראות נ' פלאות, על שם תנה"י דאו"א. וכאשר מתעטרת ומתפשטת, דהיינו כשהה' היא בעת גדלות שמקבלת ג"ר, אז חוזרת מסוד הנ' לתוך סוד הה'. פירוש. כי בקטנות כשאין להם עמידה בפני עצמם נקראים על שם תנה"י דאו"א, נ' פלאות. ובגדלות כשיש להם עמידה בפני עצמם, נקראים על שם ה' ספירות תנהי"מ שמחזה ולמטה של עצמם, שהם ה' סומכים הנ"ל. (כמ"ש שם).