חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כט

זהר

כט) ועוד, אלין דקשרין לשכינתא עם קודשא בריך הוא בקשורא דתפילין, אתמר עלייהו, לא תקח האם על הבנים. ואינון דלא קשרין לון כחדא, אתמר בהון שלח תשלח את האם.

פירוש מעלות הסולם

כט) ועוד אלין דקשרין: ועוד, אלו הקושרים אל השכינה שהיא מלכות עם הקדוש ברוך הוא שהוא ז”א בקשר של התפילין, נאמר עליהם לא תקח האם על הבנים, ואלו אשר לא קושרים אותם כאחד, נאמר בהם שלח תשלח את האם.
פירוש. כי באות כ״ז דיבר מן היחוד הגדול הנעשה ביום השבת, שהם מזווג דפב״פ דאו״א עלאין ממש, וכאן המדובר במוחין דחול הנעשים מזווג דפנים דישסו״ת ע״י המצוה של התפילין וברכותיהם, שהם המ"ן העולים ממטה למעלה ומכריעים בין הקצוות ימין ושמאל, כי קו ימין המחזיק בחסדים רוצה לבטל את אור החכמה אשר בקו שמאל ולהשליט אור החסדים לבד. וקו שמאל המחזיק באור החכמה רוצה לבטל את אור החסדים אשר בקו ימין ולהשליט את אור החכמה. ומסבת המחלוקת הזו שניהם אינם מאירים, כי אור החסדים אשר בקו ימין חסר מן אור החכמה והוא כגוף בלי ראש. ואור החכמה אשר בקו שמאל הוא חושך לגמרי מפני שאין אור החכמה יכול להאיר בלי חסדים. ואין תקון למחלוקת זו אלא ע״י קו האמצע הנעשה ע״י התחתון העולה שם למ"ן שנעשה זווג מן אור העליון על המסך של התחתון ויוצאת עליו קומה של חסדים אשר מצד אחד ממעט המסך הזה את ג"ר דקו שמאל, ומצד ב׳ הוא מרבה את אור החסדים. ובב' בחי' אלו הוא מכריח את הקו השמאלי להתיחד עם הקו הימני ובזה נמצא אור ו"ק דחכמה של קו השמאל מתלבש בחסדים שבקו ימין שעתה הוא יכול להאיר ונשלם קו השמאל. וכן אור החסדים שבקו ימין מתיחד עם החכמה אשר בקו שמאל ונמצא משיג בזה את אור ג"ר ונשלם קו הימין ונמצא החכמה שבשמאל מאירה ממטה למעלה כטבע החסדים, כי קבלה ע״מ להשפיע היא השפעה גמורה. והחסדים מאירים מלמעלה למטה בהארת חכמה אשר טבעה הוא להתפשט ממעלה למטה.
וזה אמרו אלין דקשרין לשכינתא שהיא בחינת שמאל עם קב״ה שהוא בחינת ימין. לא תקח האם על הבנים כי ממשיכים להם את המוחין כפי הכלל הידוע אשר שיעור האור שהתחתון גורם לעליון זוכה בהם גם התחתון. ואינון דלא קשרין לון לקב״ה ושכינתיה כחדא אשר כל אחד מאיר כטבע של השני לו. שלח תשלח את האם ולא מגלים את הג״ר שהם יחודו ואחדותו ית״ש.