חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כח

זהר

כח) ואינהו נ' פלאות, נהרין וסלקין לה לעילא ואתעטרן ואתקשרן גו אינון תשע סמכין אחרנין. ואינון תשע סלקין לאת יו"ד לעילא לעילא.

פירוש הסולם

כח) ואינהו נ' פלאות וכו': עתה מפרש סדר קבלת הפרצופין זה מזה. ואומר, ואלו נ' פלאות, שהם תנהי"מ שמחזה ולמטה דישסו"ת הב' דאו"א הנק' ט' סומכים (כנ"ל אות כ"ו) מאירים ומעלים את הה' למעלה. אל הט' סומכים, משום שנ' פלאות אלו ה"ס בינה ותו"מ המעלים התחתון לעליון כנ"ל. ומתעטרים ומתקשרים תוך ט' הסומכים האחרים, כלומר שהם מבחינה אחרת דהיינו מבחינת או"א כנ"ל. ואלו תשעה סומכים עולים לאות י', שהיא או"א, שהיא למעלה למעלה. פירוש שהי' היא עלי עליון לט' סומכים, כי העליון דט' סומכים הוא ישסו"ת הא', והעלי עליון הוא או"א, הנק' י' וע"כ אומר לעילא לעילא. ומשמיענו בזה סדר קבלת הפרצופין זה מזה. שהה', שה"ס ישסו"ת הכולל, מקבלת מט' סומכים שבי', והט' סומכים מקבלים מן הי' ומשפיעים אל הה' דהויה, שהיא ישסו"ת הכולל.