חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כז

זהר

כז) וכלא כגוונא דלעילא, מגו תיבה נפקי לעילא, מגו תיבה נפקי לתתא, דא כגוונא דא והכא אתקיים עלמא ולא מקדמת דנא, דבגיני כך כתיב ונוזלים מתוך בארך. וכתיב ויולד נח שלשה בנים.

פירוש הסולם

כז) וכלא וכו': והכל נעשה כעין של מעלה, מתוך התבה, שהיא הנוקבא, יצאו למעלה, מתוך התבה, יצאו למטה, דהיינו מתבת נח, זה כמו זה, ועתה נתקיים העולם, ולא מקודם לכן. שמשום זה כתוב ונוזלים מתוך בארך, וכתוב ויולד נח שלשה בנים. פירוש, ונוזלים מתוך בארך, קאי על זווג צדיק ותבה העליונים, הבא בג' קוין הנקראים אברהם יצחק יעקב, כנ"ל, אשר ונוזלים, זה אברהם. מתוך, זה יעקב. בארך, זה יצחק. ועל דרך זה כתוב גם כאן, בנח ותבה, ויולד נח שלשה בנים, שגם הם סוד ג' קוין, שם, ה"ס קו ימין. חם ה"ס קו שמאל. יפת, ה"ס קו אמצעי. כי נח ותבה למטה דומים לגמרי לצדיק ותבה שלמעלה.