חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כז

זהר

כז) ועוד, אלין דאוקרון שבתות וימים טובים, אתמר עלייהו, לא תקח האם על הבנים, דעבדין עובדא דבנין עם שבת מלכתא, ועם קודשא בריך הוא, דאיהו יום השבת. מאן דקיים ביה וכבדתו מעשרת דרכיך. האי איהו כבד את אביך ואת אמך וגו'.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה