חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כד

תוכן

כד. וענין הצמצום, תשכיל שאינו נאמר על האור, אלא על המקום. דכבר ביארנו דרצון הקבלה נקרא מקום, וכיון שראתה הבחינה הד' שהיא גורמת הבדל מאור א"ס ב"ה המאציל, על כן היתה כביכול מבטלת את הרצון של הבחינה ד', וא"כ לא היה מקום להאור להתפשט, דהמקום והרצון הוא ענין אחד כנ"ל, וזה סוד הצמצום.