חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כד

תוכן

כד) דע, כי תפלה זו יש בה י"א אותיות, שהם אל נא רפא נא לה. ואות פ' באמצע, ופ' באתב"ש היא ו', לרמוז כי מרע"ה המתיק ה' חסדים וה' גבורות שבדעת זעיר, ועי"ז נמתקו הגבורות ונתרפאה, ע"כ דברי הרב זלה"ה.