חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כד

תוכן

כד) באופן, כי כוונת הפסוק ויעבור ה' על פניו, בין מלמטה למעלה בין מלמעלה למטה, בזה האופן: מקור שאמר שנקרא יהו"ה, ומן הי' שלו נתהוו התשעה סמכין, עמודים שסומך עליהם, הנקראים א"ס, זה השם עבר מלמעלה למטה על כל אלו הפנים, עד סוף המדריגה העשירית שלה, הנקראים א"ס. והפסיק מלעבור עוד ולירד יותר למטה, אלא עד מקום הנק' א"ס. וזש"ה וירד יהו"ה בענן, הוא המסך והוא הענן, וכשהגיע עד מדריגה זאת פסק מלעבור, וקרא משם שם יהו"ה שבעולמות של מטה, ואמר קבל אור הרחמים גמורים, וזהו ויקרא ה' אל רחום וחנון, קבל שפע זה מאויר הקדמון הזך, אבל לא תוכל לראות פני. וסוד פנים אלו, הוא סוד ט' נקודות שאמרנו, שהם ט' עמודים שנסמכת עליהם. ולזה תמצא ט"פ יו"ד כמנין פנים, שהם פנים שאינם נראים, והם מאויר עליון. ולזה תמצא כי "ה' "אל "רחום "וחנון ר"ת אוי"ר, ששפע זה בא מלמעלה מאויר הזך אויר הקדמון, ויורד בסוד י', ולזה התחיל אותיות אוי"ר מי'.