חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כד

זהר

כד) ההוא היכלא קיימא בתרין סטרין, דלחפייא ואתגלייא לעילא. ואינון תשע סמכין, נהרין בגו ההוא היכלא, ואת יו"ד אגניז בגו ההוא היכלא, באינון סמכין. וההוא היכלא איקרי ה"א.

פירוש הסולם

כד) הה וא היכלא קיימא וכו': היכל ההוא נמצא בב' צדדים, ימין ושמאל, שיתכסה מצד הימין, ויתגלה ממטה למעלה בצד שמאל. כי הימין הוא חסדים, והחכמה מכוסה ונעלמת. ובשמאל החכמה מתגלה, אבל רק ממטה למעלה. ולא ממעלה למטה שזה מתתקן ע"י קו האמצעי (כמ"ש בפלפה"ס אות ל"ה) ואלו ט' סומכים של הי', מאירים בתיך היכל ההוא, והאות י' נגנזה ג"כ בתוך היכל ההוא, שהיא מתלבשת בתוך ט' הסומכים שלה המאירים בהיכל. והיכל ההוא נקרא ה' הראשונה של השם הויה. ומטעם התלבשות הי' עם ט' הסומכים שלה בתוך הה', יוצאות גם בה' אותן ג' בחינות שנתבארו בי'. (כמ"ש להלן אות כ"ז).