חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כד

זהר

כד) ובג"ד, תפארת את המאור הגדול לממשלת היום, דאתמר ביה יומם יצוה יי' חסדו. את המאור הקטן לממשלת הלילה, ובלילה שירה עמי. שיר דלויים, ודא יסוד. בן ישי חי על האדמה. דתקין עשר מיני תהלים, בשירה. ואיהו צדיק לשמאלא, את המאור הקטן, ודא שכינתא, דאתנטילת משמאלא.

פירוש הסולם

כד) ובג"ד תפארת את וגו': ומשום זה, תפארת שנקרא, את המאור הגדול לממשלת היום, הוא משום שנאמר בו, יומם יצוה ה' חסדו. וכיון שהוא חסד ע"כ נקרא המאור הגדול. את המאור הקטן לממשלת הלילה, היינו ובלילה שירה עמי היינו שיר דלוים שזה יסוד שבמלכות בסו"ה בן ישי חי על האדמה, אשר ח"י הוא יסוד, האדמה היא מלכות, שהוא תקן עשר מיני שירה בתהלים. דהיינו אשרי שיר מכתם וכו'. (כנ"ל פנחס אות רס"ח). והוא צדיק שבשמאל, דהיינו יסוד שבמלכות, ושמאל את המאור הקטן, זו היא השכינה שנלקחה משמאל. כי השכינה נבנתה מקו שמאל דבינה במצב הא' (כנ"ל ב"א מאות ק"י עד אות קט"ו) וכן היא תמיד מבחינת שמאל.