חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות כד

זהר

כד) דבר אחר שתה מים מבורך, דא דוד מלכא, דכתיב ביה מי ישקני מים מבור בית לחם. ונוזלים: דא אברהם. מתוך: דא יעקב, דאיהו באמצעיתא. בארך: דא יצחק, דאקרי באר מים חיים. הא בהאי קרא אשתכח רתיכא קדישא עלאה מאבהן, ודוד מלכא אתחבר עמהון.

פירוש הסולם

כד) דבר אחר וכו': שתה מים מבורך זה דוד המלך, שכתוב בו מי ישקני מים מבור בית לחם. ונוזלים, זה אברהם. מתוך, זה יעקב, שהוא באמצע, ומתוך פירושו מאמצע. בארך, זה יצחק, שנקרא באר מים חיים. הרי נמצא בכתוב הזה מרכבה הקדושה מהאבות, ודוד המלך מתחבר עמהם.